Prodaja plina

Prodaja plina

Gospodinjski plin
  • priprava hrane (štedilnik, žar.....)
  • ogrevanje sanitarne vode
  • ogrevanje prostorov (manjše plinske prenosne peči)
  • plinska svetila
  • kampiranje

Plin za viličarje

Kisik, dušik, argon, ogljikov dioksid, vodik in tisoč drugih: tehnični plini so eden osnovnih elementov tehničnega razvoja moderne dobe. Spremljajo nas na vsakem koraku našega vsakdana. Uporabljamo jih v takorekoč vseh industrijskih procesih, od živilske do avtomobilske industrije, od kemične do metalurške, od obdelave kovin do rabe na področju varstva okolja in medicine. Pridobljene iz zraka s fizikalnimi procesi ali pa kot sekundarne produkte pri proizvodnih procesih (kar občutno prispeva k optimizaciji virov), dobavljamo tehnične pline v odvisnosti od karakteristik uporabe in količin bodisi v plinski fazi (jeklenke ali cevovodi) ali v tekočem stanju (utekočinjeni plini v rezervoarjih) z različnimi stopnjami čistosti.